Condition Oil

Condition Oil
Kondisyon Artırıcı Katkı


Kimyasal Yapısı :
İpliğe asgari elastikiyet kazandıracak yağlı tohumlar, aromatik ve madeni yağlarla kombine edilmiş, anti-statik maddelerle zenginleştirilerek suda münhal yaparak üretilmiştir.

Görünümü :
‘Sarı/Açık Sar’ı Berrak akıcı

Özellikleri :
Doymuş buhar ile kondisyonlama çalışmalarında makine içindeki suya her oranda
katılabilir. Her türlü harmandan üretilmiş ipliklerin kondisyonunda kullanılan diğer bileşenlerle birleşerek kullanıldığında yüksek
Performans kazandırır. Uygulama sonrası terbiye işlemlerinde mükemmel
sonuç verir. İplik, kaliteli tuşe ve yumuşaklık kazanmış olur. Suda münhal olmasından dolayı diğer tüm bileşenler de suda münhal olursa sonuç alınır. Fix Oil Ailesi ve Condition ürünlerle birleştirilerek kullanılabilir.

Uygulama :
Genel olarak diğer kullanılan bileşenleri n kondisyonlarını artırma maksatlı kullanılır Daha çok da,Fix Oil Ailesi ürünlerle karıştırılarak kullanılır.
Mevcut kullanılan sıcaklık, süre ve üretim hızında hiçbir değişiklik yapmadan oranını işletmeden alınan sonuca göre belirleyerek kullanılır.

Önemli Uyarı:
Bu ürünle katkılandırılmış flotte kullanarak üretilen ipliklerde Mum/Petrol Esaslı parafin kullanılmayacaktır.

Depolama :
Orijinal ambalajında raf ömrü 12 (Oniki) aydır.

Ticari Ambalajı :
Dar vida kapaklı 180 Kg’lık varil ve kübik IBC içinde 900 Kg.lar halinde sevk
edilirler. Laboratuvar testleri için 25cc / 50cc. halinde numune gönderilir.

Teknik özelliklerde belirtilen sayısal veriler, yaptığımız laboratuvar çalışmaları kaynaklıdır. Bu veriler, gerek kondisyonlanacak materyal gerekse, işletme koşullarından dolayı değişiklik gösterebilirler. İşletme yönetimleri tasarrufumuz altında olmadığından, laboratuvar çalışmaları sonucunda çıkan rakamların hukuksal bağlayıcılığı yoktur.

 

www.cgpturkey.com
info@cgpturkey.com
assistant@cgpturkey.com